cerkiewnochorwacki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wersję łacińską tłumaczyli Słowianie, jak można wnosić, znacznie później. Nie ma żadnych śladów wskazujących na przekład tego zdania w czasie przedcyrylometodejskiej misji salzburskiej wśród Słowian karynckich czy panońskich. Najstarsze zachowane zapisy pochodzą z wieku XIV. Jest to przekład cerkiewnochorwacki, którego najstarszy znany zapis pochodzi z brewiarza z roku 1396: azb esm ’ iże esmb11  12, i staroczeski, który pochodzi również z XIV wieku: Jàt'jsem.jenźjsemn. Niestety z polskiej Biblii Królowej Zofii akurat te karty zaginęły13. Można założyć, że było to powtórzenie wersji staroczeskiej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Banyś, Wiesław, Bednarczuk, Leszek, Karolak, Stanisław (red.) 1999. Studia lingwistyczne ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Polańskiemu na 70-lecie Jego urodzin, Katowice : UŚ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.