cerkiewnosłowianizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) skiej, w tym również i dialektów północno-rosyjskich. Znajdują się tam również w pewnej ilości elementy języka cerkiewnosłowiańskiego, które wraz z elementami średniowiecznego języka potocznego, zachowanymi w piśmiennictwie, stanowiły złożony system języka kościelnego, w różnych okresach rosyjskiej historii, charakteryzującego się przewagą to właściwych rusycyzmów, to cerkiewnosłowianizmów, niekiedy w zależności od pewnegj rodzaju literatury i autora. Szczególnie charakterystyczna dla współczesnego rosyjskiego języka literackiego jest obecność kościelnych form imiesłowów kończących się na -tąuu, -muli, -uiuu, (-eiuuii), pochodzenia, jak wiadomo, cerkiewnosłowiańskiego. W buriacko-mongolskim języku lite...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Zagadnienia 1954. Zagadnienia językoznawstwa w świetle prac Józefa Stalina, tłum. W. Cienkowski et al., Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.