cerkiewnosłowianizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/JPGs/IJ_1223.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 136

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/data.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 143
(...) skiej, w tym również i dialektów północno-rosyjskich. Znajdują się tam również w pewnej ilości elementy języka cerkiewnosłowiańskiego, które wraz z elementami średniowiecznego języka potocznego, zachowanymi w piśmiennictwie, stanowiły złożony system języka kościelnego, w różnych okresach rosyjskiej historii, charakteryzującego się przewagą to właściwych rusycyzmów, to cerkiewnosłowianizmów, niekiedy w zależności od pewnegj rodzaju literatury i autora. Szczególnie charakterystyczna dla współczesnego rosyjskiego języka literackiego jest obecność kościelnych form imiesłowów kończących się na -tąuu, -muli, -uiuu, (-eiuuii), pochodzenia, jak wiadomo, cerkiewnosłowiańskiego. W buriacko-mongolskim języku lite...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.