cerometria

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ki 1. znalazły praktyczne zastosowanie; np. sole ziem rzadkich używane są do barwienia i odbarwiania szkieł, sole ceru na +4 stopniu utlenienia stosuje się jako silne utleniacze w analizie miareczkowej (—*■ cerometria), niektóre pierwiastki (cer) twe rzą z żelazem stopy mające silne właściwości piroforyc; ne, ośmiowodny siarczan gadolinu stosuje się w magn :t. metodzie otrzymywania bardzo niskich temperatur...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.