cezarystyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Potem, gdy się pojawiły prądy naturalistyczne, i pozytywizm, nie ma kierunku, który by na raz objął wszystkie sztuki. Klasycyzm, wywołany nawrotem do antyku republikańskiego w czasie Wielkiej Rewolucji, a następnie podtrzymywany przez cezarystyczne tendencje Napoleona, u nas znajdujące tak wyraźny oddźwięk w literaturze, np. w utworach Koźmiana, twórcy mnóstwa ód na cześć Napoleona, łącznie z odą na jego upadek, a następnie głoszącego chwałę Aleksandra, mógł być jednolitym kierunkiem artystycznym, gdyż przeszły przez Europę wrąz z Wielką Rewolucją i jej następstwami jednolite socjalne odruchy zarówno rewolucyjne jak i wsteczne. Gdy nastą...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zagórski, Jerzy 1958. Szkice, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.