chłop-rewolucjonista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 45 z łomincewskim... rewolucjonistą — Łomincewo, wieś w odległości 13 wiorst od Jasnej Polany. Rozmowa z chłopem-rewolucjonistą opisana została w zaczętym tego dnia artykule zatytułowanym później Więc cóż robić?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tołstoj, Lew 1973a. Dzienniki. T. 1-2, przekł. M. Leśniewska, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo