chłop-szeregowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W związku ze skrystalizowaniem się polityki społecznej Towarzystwa oderwały się od niego sekcje, które powstały w roku 1834 ze zgrupowania kilkuset chłopów-szeregowych, jedna w Portsmouth i druga na wyspie Jersey. W pierwszej z nich byli żołnierze więzieni dotąd przez Prusaków, deportowani przez nich do Ameryki; w drodze, za staraniem Dudleya Stuarta zostali przejęci przez władze brytyjskie i uzyskano dla nich zasiłki. Oparli się propozycjom...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kukiel, Marian 1993. Dzieje Polski porozbiorowej (1795-1921), 4 wyd. polskie, Londyn : Puls
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.