chłop-włościanin

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Natomiast z punktu widzenia stosunku do rewolucji bez- i małorolnych hasło takie byłoby nie tylko zbędne, i tak ją przecież popierają, ale i szkodliwe. Po uzyskaniu nadziałów bowiem, nawet w Rosji, „wycofują się oni z szeregów rewolucyjnych” 26. A w okresie późniejszym, idąc jeszcze dalej, prasa PPS-Lewicy będzie dodawać, że „pozbycie się obszarnika — to jeszcze nie wszystko, albowiem zajmujący jego miejsce chłop-włościanin jako właściciel ziemski [...] jest mniej groźną wprawdzie, ale także niebezpieczną podstawą reakcji”. Również J. Tyszka, przemawiając w 1908 r. na VI Zjeździe SDKPiL, akcentował konserwatywną treść walki o ziemię, także włościan rosyjskich 27...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Słabek, Henryk 1978. Polityka agrarna PPR. Geneza, realizacja, konsekwencje, wyd. drugie poszerz., Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.