charydżyta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) IBADYCI, arab. cibadiyya, umiarkowany odłam muzułm. sekty charydżytów, utworzonej w VII w.; nazwa i. 	pochodzi od przypuszczalnego założyciela sekty, Abd Allaha ibn Ibada; podstawą doktryny i. było ścisłe przestrzeganie przepisów Koranu i tradycji muzułm.; i. byli...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.