charytatywno-lekarski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) lekarskich. Żeleński trafił bowiem we Francji na okres zainteresowania problematyką śmiertelności niemowląt i związanego z tym rozwoju rozmaitych instytucji medycznych i filantropijnych angażujących się w zwalczanie tej śmiertelności. Najżywszą działalność przejawiało wówczas towarzystwo „Goutte de Lait” („Kropla Mleka”), instytucja charytatywno-lekarska popularyzująca mieszane i sztuczne żywienie, zajmująca się higieną żywienia, pielęgnacją i ochroną niemowląt...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Makowiecki, Andrzej Z. 1974. Tadeusz Żeleński (Boy), Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.