charyzmatyk

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W~historii Kościoła we wszystkich czasach występowali ludzie obdarzeni darem prorokowania. Byli to święci przejawiający zdolność jasnowidzenia w czasie i w przestrzeni. Co do charyzmatyków „mówiących językami" to można przypuszczać, że charakter ich daru uległ zmianie. Jeżeli „mówienie językami" było komunikowaniem społeczności wiernych trudnych do wyrażenia zwykłymi słowami stanów duszy i doj rżeń duchowych, to średniowieczni malarze ikon byli właśnie takimi „mówiącymi językami"...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.