chemigraficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) saś przez punkty odpowiednio większe. Minimalne punkty rastrowe i minimalne odległości między nimi przy oglądaniu wydrukowanej ilustracji stwarzają złudzenie płaszczyzny jednoitej. W wyżej wymieniony sposób klisze siatkowe wykonuje się w specjalnych zakładach chemigraficznych albo w działach chemigrafii zakładów poligraficznych. W przypadku drukowania ilustracji wielobarwnych sporządza się oddzielne klisze dla każdej zasadniczej barwy ’.autotypia wielobarwna)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Troskolański, Adam Tadeusz (red.) 1960. Mała encyklopedia techniki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.