chemogeniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ewolucji każdego z typów litogenezy. Na przykład skały wulkaniczne reprezentowane są przede wszystkim przez odmiany ultrafemiczne, a następnie uzupełniane przez odmiany obojętne i kwaśne; począwszy od paleozoiku w skład wielu skał chemogenicznych wchodzą chlorki sodu, potasu itd. Poszczególne skały mogą pojawiać się i ginąć (kreda pisząca), lecz typy litogenezy są stałe...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bałandin, Rudolf K. 1976. Czas, Ziemia, mózg, przeł. R. Zawadzki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.