chemosorpcja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Proces sorpcji polega na tym, że rozpuszczone w ściekach substancje lub gazy są przyciągane przez powierzchnie niektórych ciał stałych — wtedy mamy do czynienia z procesem adsorpcji, lub ciała wchłaniają substancje z roztworu lub z mieszaniny gazów — wtedy mówimy o procesie absorpcji. Gdy ciało stałe wchodzi w reakcję chemiczną z rozpuszczonymi substancjami, jest to tzw. chemosorpcja. Te procesy mają zastosowanie do oczyszczania ścieków z zakładów przemysłu chemicznego, przemysłu atomowego i innych. Do oczyszczania ścieków metodą sorpcji stosowane są filtry wypełnione materiałem sorpcyjnym lub mieszalniki napełnione tym materiałem oraz osadniki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hermanowicz, Witold et al. 1965. Technologia wody i ścieków, Warszawa : PWSZ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.