chicagoski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wachtel K. Z kart naszej doli. Szkic dramatyczny w czterech aktach skreślony na tle ostatnich przeżyć w Polsce. S. 78. Drukiem Dziennika Chicagoskiego. Chicago, 111. 1922. Utwór treści patriotycznej. Amerykanizmów nie ma...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1938. Język polski w Stanach Zjednoczonych AP, Warszawa : Nakł. TNW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.