chirowość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 11 Zob. przypis Sebeoka (1976b: 1451) dotyczący powiązanych ze sobą terminów „chirowy” i „chirowość”, „chirologia” i „chironomia” i ich doniosłości dla roztrząsań nad pojęciem ikoniczności (por. wzmiankę Fischa (1977) o Sztuce chirografii Peirce’a)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SSem - Studia Semiotyczne (Wrocław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.