chlewiarnia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) szczepienia drzewek’ SW 6; śmiecie ‘zbiór śmieci’ SW 6; tamie ‘zb. zbiór tarni’ SW 6; wierzbina 'zb. zbiór wierzb’ Wil 2; ziarno 'zb. ziarna, zbiór ziarn’ SW 8; — zespół: adwokatura ‘zespół adwokatów’ Dor 1; chlewiarnia ‘zespół chlewów w dużym gospodarstwie rolnym’ Dor 1; dowództwo ‘zespół dowódców’ Dor 2, Sz 1; inżynieria ‘zespół inżynierów’ Dor 3; kapłaństwo ‘zespół kapłanów, duchowieństwo’ Dor 3; krzewostan ‘zespół krzewów występujących na określonym terenie’ Sz 1; nauczycielstwo ‘nauczyciele, zespół nauczycielski’ Dor 4, Sz 2; przedstawicielstwo ‘zespół przedstawicieli’ Dor 7, Sz 2; urzędnikieria 'zbiorowo : zespół urzędników, urzędnicy’ Dor 9; — zgraja: maruderstwo ‘zgraja maruderów’ SW 2 (zb.), Dor 4; psiar...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Habrajska, Grażyna 1995. Collectiva w języku polskim, Łódź : UŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.