chlorobutadien

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Buna S (rozróżnia się SI, S3 i S4) jest kopolimerem butadienu, zawierającym 25—40% styrenu. Buna N (butakryl, perbunan) jest kopolimerem butadienu z akrylonitrylem CH, = = CH—CN. Z chlorobutadienu (chloroprenu) CH, = CH—CCl = CHa powstaje przez polimeryzację kauczuk chloroprenowy (produkt amerykański neopren, radziecki — sotopren), który dzięki bardzo rozciągniętym cząsteczkom przypomina w budowie naturalny kauczuk...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Troskolański, Adam Tadeusz (red.) 1960. Mała encyklopedia techniki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.