chmielarski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tów chłopskich; Muzeum Przemysłu i Rolnictwa; Nadwiślańskie Akcyjne Towarzystwo Chmielarskie; Ogrodnicy; Parcelacja Rosjanki w uniwersytetach szwajcarskich 167 Rozkopywanie ulic w Warszawie 186, 381 Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego Akademii Umiejętności 339, zob. też...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Prus, Bolesław 1961. Kroniki. T. 11, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.