chochlikowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 290 Teoria wartości Karola Marksa (II) czesnej ekonomii politycznej w zabawnym fragmencie, w którym zakłada, że ziemia, praca i kapitał „wytwarzają” dochód, jaiki przypada ich właścicielom, mówi, że w formule tej: „spotykamy się z próbą całkowitej mistyfikacji wokół kapitalistycznego sposobu produkcji, z przeobrażeniem warunków społecznych w rzeczy, z niezróżnicowanym amalgamatem materialnych warunków produkcyjnych w ich formach historycznych i społecznych. W tym właśnie zachwycającym, zepsutym i stojącym na głowie świecie, pan kapitał i pani ziemia podejmują swe chochlikowe sztuczki, przybierając równocześnie postać społeczną, i „postać zwykłych rzeczy”63...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Meek, Ronald L. 1958. Studia z teorii wartości opartej na pracy, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.