chrakter

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sach między sesjami. Sprawy im przedłożone wymagają częstokroć szczegółowych i bardzo długich dyskusyj; prawie zawsze mają one chrakter drażliwy i wymagają pracowitego przygotowania zarówno przez Sekretarjat jak i ze strony członków Komitetu; dla ich rozważania wymagany jest dłuższy czas, którym członkowie Komitetu nie rozporządzają zazwyczaj w czasie trwania sesji Rady; są więc zmuszeni zbierać się od czasu do czasu w okresie między sesjami...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.