chrom-kwarc

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wyniki pomiarów Pomiary przeprowadzono dla następujących substancji: kwarc-kwarc, halogenek talu *-halogenek talu oraz chrom-kwarc. Rysunek 6 przedstawia wykres zależności siły przyciągania między płytką i soczewką o promieniu 10 cm od szerokości szczeliny H. Widzimy, * Przez halogenek talu rozumiemy w danym przypadku kryształ mieszany TIBr i T1J...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
W laboratoriach 1966. W laboratoriach fizyków, przeł. S. Ignatowicz et al., Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.