chromatologia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) I jakkolwiek odniesienia semantyki barw do przestrzeni matematycznej (np. długość fali świetlnej czy szybkość reakcji na daną barwę), ustalenia chromatologii (barwa jako wypadkowa tonu, jasności i nasycenia), badania neurofizjologiczne (funkcje czopków i pręcików w percepcji barwy przez oko ludzkie) czy obserwacje oddziaływania barw na organizm ludzki mogą pośrednio wspomagać argumentację językową, bo same taką argumentacją nie są. W...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lewicki, Andrzej Maria, Tokarski, Ryszard (red.) 1995. Kreowanie świata w tekstach, Lublin : UMCS
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.