chromel-alumel

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ołowiu, miedzi lub platyny. Grupa metali (i stopów) uporządkowanych w ten sposób, że każdy metal poprzedzający jest termoelektrycznie dodatni względem Średnia zdolność termoelektryczna ajr (mV/ C) niektórych termoelementów (temperatura spoiny odniesienia 0°C) Temperatura spoiny mierniczej w"C Termoelement 0-100 100-200 200-300 300-400 M iedź-konstantan 0,043 0,062 0,057 0,060 Żelazo-konstantan 0,053 0,055 0,055 0,056 Chromel-alumel 0,041 0,040 0,041 0.042 Platynorod-platyna 0,0061 0,0079 0,0088 0.0094 następnego (tzn. w spoinie gorącej SEM jest skierowana od metalu poprzedzającego do następnego), tworzy tzw. szereg termoelektryczny; kolejność metali w sze...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.