chromiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) * 1* Granat, podług rozbioru Klaprota, skalda się z 35,75 części krzemionki; 27,25 nicdokwasu żelaza, i 0,25 niedokwasu manganezu. A rubin, podług rozbioru Vauquelina, składa się z 82.17 części glinki. 8,87 magnezji. 6.18 kwasu chromicznego. Minerał. Drzewins. — Czyż to nic pokazuje zbliżenia się do roślin. zawierających pierwiastki farbujące? .1.1 1 Aristoteles, Dioskorides, Galenus i Plinjusz — starożytni przyrodo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mochnacki, Maurycy 1923. O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym, Kraków : Nakł. Krakowskiej Spółki Wydawniczej
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.