chromocynkografia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) charakterystyka, ż/ dać(B)/Nl(D) charakteryzacja, ż/ poddać(C)/Nl(B), ulec(C) charleston, m/ wykonać(B), tańczyć(B), grać(B) charyzma, ż/ mieć(B) charyzmat, m/ obdarzać(N)/Nl(D) chemotaksja, ż/ ulegać(C) chemoterapia, ż/ stosować(B)/Nlu(D);w(Ms), poddać(C)/Nl(B), ulegać(C) chęć, ż/ mieć(B)/Nlna(B), nabrać(D)/Nlna, pałać(N)/Nl(D);do(D), płonąć(N)/Nldo(D), mieć(B,lmn) / MOD, przeja wiać(B,lmn) / MOD chętka, ż/ mieć(B)/Nlna(B) chichocik, m/ wydać(B)/MOD chichot, m/ wydawać(B)/MOD, parskać(N) chichotek, m/ parskać(N) chimera, ż/ mieć(B,lmn), stroić(B,lmn) chińczyk, m/ grać w(B) chloroliza, ż/ przeprowadzać(B)/Nl(D), poddać(C)/Nl(B), ulegać(C) chłosta, ż/ wymierzyć(B)/Nl(C), karać(N)/Nl(B), podlegać(C) chorążostwo, n/ dawać(B)/Nl(C), otrzymać(B) choreografia, ż/ robić(B)/Nl(D);do(D) choroba, ż/ mieć(B) / MOD, cierpieć na(B) / MOD, zapaść na(B) /MOD, wpaść w(B), wpędzić się w(B), popaść w(B), przebyć(B), ulec(C) choróbsko, n/ mieć(B)/MOD, złapać(B)/MOD chód, m/ mieć(B)/MOD, mieć(B,lmn), mieć(B,lmn)/Nl(Loc);u(D), być na(Ms) chrap, m/ wydać(B) chrapka, ż/ mieć(B)/Nlna(B) chrobot, m/ wydać(B) chromatografia, ż/ poddać(C)/Nl(B), ulec(C) chromatopolarografia, ż/ poddać(C)/Nl(B), ulegać(C) chromocynkografia, ż/ poddać(C)/Nl(B), ulegać(C) chronologia, ż/ ustalać(B)/N(D) chronometraż, m/ stosować(B)/N(D);w(Ms) chrupot, m/ wydać(B) chryja, ż/ robić(B,lmn), urządzać(B,lmn) chrystianizacja, ż/ przeprowadzać(B), ulegać(C) chryzmat, m/ otrzymać(B) chrzciny, blp/ wydać(B), robić(B), urządzać(B) chrzest, m/ udzielić(D)/Nl(C), przyjąć(B) chrzęst, m/ wydawać(B) chuć, ż/ mieć(B)/Nldo(D), poczuć(B)/Nldo(D) chwyt, m/ wykonać(B)/MOD, zastosować(B)/MOD ciarka, ż/ mieć(B,lmn)/Nlw(Ms) ciąg, m/ mieć(B)/MOD ciągłość, ż/ zachowywać(B)/Nl(D), mieć(B)/Nl(D) ciągotki, blp/ mieć(B)/Nldo(D) ciągoty, blp/ mieć(B)/Nldo(D), zdradzać(B)/Nldo(D), przejawiać(B)/Nldo(D), czuć(B)/ Nldo(D) 151...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Vetulani, Grażyna 2000. Rzeczowniki predykatywne języka pol­skie­go. W kierunku syntaktycznego słownika rzeczowników predy­ka­tyw­nych na tle po­rów­­naw­czym, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.