chronologiczno-geograficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zgodnie z linią chronologiczno-geograficzną w wędrówce poety i jego dzieł, następny z kolei rozdział przynosi szkic Hildegard Schröder o spotkaniu Mickiewicza z Goethem. Autorka ogranicza się niestety tylko do tego punktu, jeśli idzie o Niemcy, uzupełniając jednak swój szkic bibliografią mickiewiczianów niemieckich za lata 1888-1954 (to jest od daty ukazania się bibliografii Kurtzmanna ,.Die Mickiewicz-Literatur in deutscher...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.