chrystianizacyjno-kulturowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wzorzec mendykancki mógł grać np. rolę modelu dla kształtującej się demokracji szlacheckiej. Inkwizycja papieska, w wielu rejonach mocno związana z mendykantami, w Polsce miała ograniczone znaczenie, a mniejszy przymus i strach w procesach chrystianizacyjno-kulturowych był cechą charakterystyczną polskich stosunków. Rosnąca pozycja ludności niemieckiej odbiła się na składzie narodowościowym klasztorów rekrutujących się głównie z mieszczan. Widać to wyraźnie zwłaszcza na...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kłoczowski, Jerzy 1987. Od pustelni do wspólnoty. Grupy zakonne w wielkich religiach świata, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.