chrystyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wiązanie. Może się tu pojawić rodzaj eschatologicznej hermeneutyki, której podstawą jest idea, że dynamika zbawienia i dynamika historii ludzkiej nie są zasadniczo różne, że w grę wchodzi, w ostatecznym sensie, jeden i ten sam proces, gdyż to dynamika łaski ożywia tajemnie stawanie się świata i chrystyczna (Teilhard de Chardin) natura owego stawania się ma się ujawnić, z całą jasnością, u końca czasów. Rozwiązanie trzecie wreszcie może bądź przyjąć formę laicyzującej i racjonalizującej reinterpretacji chrześcijaństwa, bądź też odrzucić je po prostu jako symbolikę zdecydowanie już przedawnioną, na skutek postępu świadomości historycznej...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.