chryzolatria

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) temat twórczości pisarza. Wiemy już, jaki był ładunek sprawiedliwego oburzenia w jego emocjonalnych atakach, także z pozycji moralnych prowadzonych na „chryzolatrię” ustroju kapitalistycznego (zob. cz. II, rozdz. I). Zawsze też jednakowy, konsekwentnie pozytywny był stosunek pisarza do chłopa czy również do zjawiającego się w ostatnich powieściach „ludu”, zagonowej szlachty, rzemieślnika, każdego człowieka utrzymującego się z własnej pracy. Generalnie biorąc, można...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Danek, Wincenty 1973. Józef Ignacy Kraszewski, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.