ciąć

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Stwierdziłem też, że byłoby dobrze, gdyby bohaterowie mieli jakieś osobne wejście, tak żeby nie widziano ich przed występem. Toteż przepiłowaliśmy dziurę w tylnej ścianie beczki i tak długo cięliśmy i skrobali, aż uzbrojony po zęby bohater mógł przeleźć jako tako przez otwór, a wyglądało to nad wyraz zabawnie, jeśli rozpoczynał swoje gromkie przemówienie, zanim jeszcze zdołał się całkiem wyprostować. Przynieśliśmy po...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Keller, Gotfryd 1955. Zielony Henryk. Powieść. T. 1-2, przedł. I. Czermakowa, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.