cielesno-fizyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 0 ile ujmie się ją jako przedmiot fizyczny. Nie jest to jednak podejście, które by pozwalało odpowiedzieć na wszystkie ważne pytania, nasuwające się nam wtedy, gdy czynimy z człowieka ośrodek naszych rozmyślań; w szczególności nie otwiera ono drogi do zrozumienia tego, że ludzie stawiają przed sobą pewne wymagania 1 usiłują im sprostać. Uznanie jednostki wyłącznie za byt cielesno-fizyczny zakłada bowiem, że przylega ona ściśle do siebie samej, że jest po prostu tożsama ze sobą, co sprawia, iż nie może się do siebie w żaden sposób ustosunkować, ponieważ każde takie ustosunkowanie się wymaga jakiegoś dystansu między sobą a sobą, jakiegoś rozdwojenia, które umożliwia mnie-podmiotowi rozpatrywanie i ocenianie mnie-przedmiotu. ,,Zwierzę —pisał Marks — jest bezpośrednio...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pomian, Krzysztof 1973. Człowiek pośród rzeczy. Szkice historycznofilozoficzne, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.