ciemnica

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dyta, mało udzielający się na zewnątrz. To ostatnie ma wiele prawdopodobieństwa, jeżeli sobie przypominamy odgłos publiczny, przypisujący mu badania nad początkiem narodu, co nawret kilka wierszy Węgierskiego potwierdzać sic zdaje: Ty, co niezwiędłym liściem uwieńczywszy skronie, Nie przestając, żeś usiadł na Parnasu tronie, Zstępujesz do ciemnicy dziejów z oświeceniem, Nowego światła darząc nasz naród promieniem! (*) Nierównie jednak ważniejszego dowodu o jego naukowych zajęciach na polu liistoryi dostarcza list Naruszewicza, pisany do niego pod dniem 5 marca 1790 roku. Przyta...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881a. Dzieła. T. 3-4, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.