ciemniowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) układem optycznym do zapisu fotograficznego. W nowszych rozwiązaniach EKG galwanoetr jest mechanicznie sprzężony z dyszą wylotową obiegu cieczy barwiącej, której strumień eśli przebieg napięć zależnie od wskazań galwanometru. Zapis tego rodzaju nazywa się zpośrednim; usuwa on niedogodności zapisu fotograficznego, polegające na kłopotli/ch pracach ciemniowych. Napięcie mierzone doprowadza się do wzmacniacza za pośredctwem przewodów i elektrod umieszczonych na ciele pacjenta. W standartowym układzie a tzw. odprowadzeń kończynowych elektrody są umieszczone na obu kończynach górnych ra lewej nodze. Czułość EKG jest rzędu 1 mV/cm. Poszczególne komórki mięśnia sercowo podczas pracy wzbudzają napięcia, które sumują się do pewnej wartości wypadkowej, ‘daniem EKG jest wykreślenie jej przebiegu w czasie. Cechami charakterystycznymi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Troskolański, Adam Tadeusz (red.) 1960. Mała encyklopedia techniki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.