cienistoszafirowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Odmiana cienistoszafirowa (Ssff) ma umaszczenie okiywy włosowej zbliżone do lisa cienistego z wyraźnym odcieniem niebieskim (wpływ genów Jf). Hoduje się wyłącznie zwierzęta heterozygotyczne pod względem letalnego genu cienistości i unika się łączenia lisów odmiany cienistoszafirowej między sobą...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kuźniewicz, Janusz, Filistowicz, Andrzej 1999. Chów i hodowla zwierząt futerkowych, Wrocław : Wyd. Akademii Rolniczej
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przyimekliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.