cienkołupinowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W Polsce o. włoskie rosną (jedynie w ogrodach), głównie w części środkowej i południowej. Owoce składają się z zewn. zielonej łupiny craz części wewn. drzewiastej, zawierającej duże jadalne nasiono. Wyróżnia się cztery typy o. włoskich: cienkołupinowy, mający owoce dość duże, kuliste, o cienkiej skorupce; pospolity — owoce średniej wielkości, kuliste lub owalne; pospolity podłużny — owoce owalno-podłużne; wielkoowocowy — tzw. Jacek lub Mnich. Średni skład chem. podstawowych składników o...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Banecki, Henryk et al. 1978. Encyklopedia techniki. Przemysł spożywczy, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.