ciepłownictwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) albo też z pogorszoną próżnią. W turbinie przeciwprężnej para rozpręża się do takich parametrów, jakie są potrzebne do celów ciepłowniczych. Ponieważ ilość pary przepływającej przez turbinę jest również taka, jaka jest potrzebna dla ciepłownictwa, więc moc oddawana na wytwarzanie energii elektrycznej zmienia się odpowiednio do zmian w poborze ciepła, a niezależnie od zmian zapo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hurwic, Józef (red.) 1958. Encyklopedia Współczesna 1957, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.