cierpiętliwie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wać się czego“. § „Brać w się, a) mieścić w sobie, obejmować, ogarnywać“ b) „wciągać w się, wpijać, przyjmować w się, wsączać“ — § „Brać w serce, brać do serca = wzruszonym zostawać“ — § „Brać co do głowy“ (bez objaśnienia) — § „Brać w pamięć — percipere memoria“ — § „Brać do czego = stosować, obracać do czego“— § „Brać przed się, wziąć przed się, przedsiębrać, przedsięwziąć, zamierzać sobie, chcieć co wykonywać, umyślać“ — § IV „cierpiętliwie, biernie, niby to passive wziąć co złego = cierpieć, ponosić co złego“ („policzek od nie go wziął“) — § V „wziąć pić, grać, krzyczeć, wziąć się do picia, tj. zacząć“...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1954. Z zagadnień leksykografii polskiej, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.