ciołak

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Kilka słów pragnę poświęcić postaci kurak występującej w 80 księdze kamlarskiej (1770—1772). W. Taszycki uważa, że jest to postać wtórna, analogiczna — utworzona na wzór formacji deminutywnych typu cielak, kurczak — „przy czym oczywista podłożem, na które się przyrostek -ak przeszczepił, nie były formy na -ę. W wypadkach ciołak, kurak i źrebak były nim deminutywa ciołek, kurek i źróbek...” ®...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
FP - Filologia Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.