ciosowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mieć siłę i trwałość. W oznaczeniu więc ich rozmiarów, katolicki architekt ma na pierwszym względzie ich harmonię z całokształtem budowy, nie zwęża, nie skąpi miejsca, a co do materyału prędzćj bierze kosztowniejszy, aniżeli uboższy, tak że w murowanych z ciosowego kamienia świątyniach stawia marmurowe kolumny, a granitowe w ceglanych. Przeciwnie zaś rzemieślnik protestancki. Jemu chodzi nie o wyniosłość, wspaniałość i harmonię gmachu, ale o to, aby jak największą liczbę osób w jak najmniejszym miejscu i jak najtaniej pomieścić. Nie chwała Boża, ale wygoda człowieka przedewszystkiem go obchodzi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.