cis-his

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) SEPTYMA [łac.], muz. —*■ interwał prosty, w którym wyższy dźwięk jest w stosunku do niższego siódmym stopniem w podstawowym szeregu dźwięków, bez względu na ewentualną alterację któregokolwiek z 2 składników tego interwału; s. może być wielka (np. c-h, ces-b, cis-his), mala (c-b, ces-heses, cis-h), zwiększona (c-h is, ces-h, cis-hisis) lub zmniejszona (c-heses, cis-b) ; s. eolska, s. mała występująca w —► modus eolskim (a-g) i w naturalnej skali molowej (—►moll); zob. też akord (septymowy), dominanta...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.