cisina

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego 42 odnotowuje znaczenie kolektywne sufiksu -ina w następujących derywatach z gniazda semantycznego nazw wegetatywnych: brzezina, buczyna, bukowina z kwalifikatorem przestarz. (= przestarzałe), cisina, czeremszyna, dębina, grabina, jasienina (przestarz.), jaworzyna (przestarz.) jedlina, krzewina, lipina, łozina, olszyna, smreczyna (reg. podhalański), sośnina, świerczyna, topolina (przestarz.), wierzbina, borowina, chaszczyna, choina, chruścina...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
FP - Filologia Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.