comparatiw

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W języku rosyjskim obok form syntetycznych istnieją analityczne formy comparatiwu tworzone za pomocą składnika bolee, np. bolee krasiryj. Czy składnik bolee jest morfemem, czy wyrazem1? Niewątpliwie posiada on właściwości wyrazu i prawdopodobnie L. Hjelmslev uznałby go za semantem 5 * * 8...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.