consultingowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Podstawowe dane dotyczące kandydata zawarte są w jego podaniu i ankiecie personalnej. Zwykle wymaga się również od kandydata referencji dotychczasowych przełożonych lub innych osób, do których można mieć zaufanie. Niezależnie od tych informacji stosowany jest często test przydatności. Ma on charakter psychologiczny. Opracowują go i przeprowadzają firmy consultingowe, korzystając z pomocy wyspecjalizowanych pracowni psychologicznych. Test przydatności jest często zastępowany przez interview indywidualny lub grupowy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Białecki, Klemens P. 1992. Marketing producenta i eksportera, Warszawa : Poltext
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.