cyfryzować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stępujące okoliczności. Po pierwsze, przymiotnik „cyfrowy” jest poręczniejszy w użyciu od przymiotnika „numeryczny” jako krótszy. Po drugie, trzeba jeszcze wziąć pod uwagę wzgląd na reproduktywność terminu. Otóż, od rzeczownika „cyfra” można łatwo utworzyć czasownik cyfryzować, a z kolei: cyfryzowanie (czynność) i cyfryzację (wynik tej czynności). Porównaj: autor -> autoryzować -> autoryzowanie -> autoryzacja, kolor -> koloryzować -> koloryzowanie -> koloryzacja, kolonia -> kolonizować -> kolonizowanie -> kolonizacja itp. Można więc bę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowicki, Witold 1978. O ścisłość pojęć i kulturę słowa w technice. Poradnik terminologiczno-językowy [...], Warszawa : WKiŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.