cygan-inteligent

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niosłe, bo zajmując się kolportażem kultury. Dla tej to przyczyny snuje Hauser interesujące analogie między średniowiecznym wagantem a dziewiętnastowiecznym cyganem-inteligentem. Wykazuje według niego wagant te same cechy socjalne, co inteligent: i wagant, i cygan pozbawiony jest „społecznych korzeni”, nie posiada respektu dla panujących klas ani dla Kościoła, jest re...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Weiss, Tomasz 1970. Cyganeria Młodej Polski, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.