cyklaza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) recydywa 476 kowiu, strukturach limbicznych, podwzgórzu, korze mózgowej. Receptory typu N występują szczególnie w obrębie pnia mózgu. Receptory histaminowe. W obrębie o.u.n. histamina może działać na dwa typy neuronów — Ht (związany z cyklazą guanylową i cGMP) oraz H2 (związany z cyklazą adenylową i cAMP). Antagonistą receptorów H, jest mepiramina, receptorów H2 — cymetydyna i metiamid. Z działaniem blokującym receptorów Hj wiąże się efekt sedatywny — wpływ taki wywierają klasyczne leki przeciwhistaminowe. Niektóre trój pierścieniowe leki przeciwdepresyjne a...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Korzeniowski, Lucjan, Pużyński, Stanisław (red.) 1986. Encyklopedyczny słownik psychiatrii, wyd. 3 popraw. i rozszerz., Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.