cyklicznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) naturalne. W atomie zbudowanym z cząstek (model Bohra) nie ma ani śladu tego okresu. Nie znajdujemy w nim żadnej konfiguracji ani też żadnego stanu, który by powtarzał się cyklicznie co okres wysyłanych przez atom fal świetlnych. W atomie jednak zbudowanym z ty okres ten występuje zupełnie wyraźnie; jest to okres „dudnień“, tworzonych przez dwa układy fal ty...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Eddington, Arthur 1937. Nauka na nowych drogach, przeł. Sz. Szczeniowski, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.