cykloacetylen

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) möw wegla. Podobnie jak w. acykliczne mogq byd one nasycone (cykloalkany, cykloparafiny) albo nienasycone (cykloalkeny, czyli cykloolefiny, lub cykloalkiny, czyli cykloacetyleny). Opröcz pieräcieni w. alicykliczne zawierac mogq otwarte lartcuchy weglowodorowe zaröwno nasycone, jak i nienasycone. Do tych w. nalezy wazna grupa zwiqzköw naturalnych —► terpeny. Nazwy w. alicyklicznych tworzy sie od nazw odpowiednich w...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.