cyklomatyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Liczba cyklomatyczna wyraża rzeczywistą liczbę obwodów, jakie można wyróżnić w danym grafie. Jeśli więc graf ma kształt dendrytyczny (przypominający rozgałęzione drzewo), liczba cyklomatyczna równa się zeru (nie ma żadnego obwodu). Takie kształty sieci osadniczej i komumiiacyjnej znajdujemy na obszarach słabo rozwiniętych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Domański, Ryszard 1970. Syntetyczna charakterystyka obszaru. Na przykładzie Okręgu Przemysłowego Konin-Łęczyca-Inowrocław, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.