cysticerkoza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W.\GRZYCA, cysticerkoza [lac. < gr.], choroba pasozytnicza zwierzqt i czlowieka, wywolywana przez w^gry (—► wqgier); objawy i przebieg w. zalez^ od gatunku pasozyta, jego umiejscowienia, intensywnoäci inwazji itp. Ze wzgledöw sanitarno-profilaktycznych...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.